Czy wykonawca może kwestionować sposób określenia terminu przez zamawiającego przed KIO?

Ludmiła Kitaszewska, 15 listopada 2018

Termin wykonania zamówienia, obok opisu przedmiotu zamówienia, jest jednym z najważniejszych

czytaj dalej ...

Koszty dojazdu na rozprawę przed KIO tylko na podstawie rachunku

Ludmiła Kitaszewska, 13 listopada 2018

Uzasadnione koszty stron należą się w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy i obejmują, w szczególności, koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę

czytaj dalej ...

Czy cena podana słownie jest nadrzędna wobec ceny podanej cyfrowo?

Ludmiła Kitaszewska, 8 listopada 2018

Niejednokrotnie się zdarza, że wykonawca wypełniając formularz ofertowy popełnia błąd w zapisie słownym lub liczbowym ceny.

czytaj dalej ...

Czy zamawiający może wskazać w SIWZ kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

Ludmiła Kitaszewska, 5 listopada 2018

Zasadą jest, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę

czytaj dalej ...

mężczyzna dźwiga na plecach dużą paczkę idąc po asfalcie w tle łąki, lasy i niebieskie niebo

Czy brak precyzji wykonawcy może być uznany za wprowadzenie zamawiającego w błąd?

Ludmiła Kitaszewska, 30 października 2018

Zamawiający prowadził postępowanie w przedmiocie zaprojektowania i wykonania obwodnicy. W ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert punktował doświadczenie personelu wykonawcy, obejmującego m.in. osobę

czytaj dalej ...

Kiedy zmiana warunków zamówienia jest istotna?

Ludmiła Kitaszewska, 28 października 2018

Podstawowymi trybami udzielenia zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. To właśnie z nich powinien w pierwszej kolejności korzystać zamawiający.

czytaj dalej ...

mężczyzna siedzący na pomoście na jeziorze w tle góry i błękitne niebo

Umowa konsorcjum a zakazane porozumienia

Ludmiła Kitaszewska, 25 października 2018

W jednym z poprzednich wpisów na blogu poruszaliśmy problem kwalifikowania umowy konsorcjum jako niedozwolonego porozumienia

czytaj dalej ...

mężczyzna w biurowym stroju stoi na drodze i patrzy przez lornetkę w tle błękitno-różowe niebo

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Ludmiła Kitaszewska, 22 października 2018

Wielokrotnie na łamach bloga poruszaliśmy problematykę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz możliwości zastrzegania określonych informacji w toku procedury przetargowej

czytaj dalej ...

Wykluczenie z uwagi na zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Ludmiła Kitaszewska, 9 października 2018

Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na przesłanki wykluczenia dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Obowiązujące przepisy PZP przewidują dwie odrębne przesłanki wykluczenia

czytaj dalej ...

Czy wykonawca może być wskazany w polisie OC wyłącznie jako ubezpieczony, a nie jako ubezpieczający?

Ludmiła Kitaszewska, 5 października 2018

W SIWZ Zamawiający sprecyzował, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mają posiadać polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie niższą niż 100.000 złotych. Przy czym w dokumentacji

czytaj dalej ...