Precedensowe orzeczenie w zakresie podprogowych usług społecznych

Ludmiła Kitaszewska, 31 października 2017

Ileż kontrowersji w ostatnim czasie

czytaj dalej ...

W jaki sposób uzyskać dostęp do ofert konkurencji?

Ludmiła Kitaszewska, 27 października 2017

Jedną z podstawowych zasad postępowania o udzieleniezamówienia publicznego jest jego jawność. Zasada jawności

czytaj dalej ...

Jak traktować wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej?

Ludmiła Kitaszewska, 25 października 2017

W ostatnim wpisie pisaliśmy o tym, czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego ma prawo występować samodzielnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawca. Dziś natomiast zajmiemy się spółką cywilną i jej statusem w postępowaniu. Mimo mylącej nazwy, spółka cywilna nie tworzy odrębnych struktur organizacyjnych i  jest jedynie umową zawartą przez jej wspólników. Zgodnie z treścią art. […]

czytaj dalej ...